UNA MOSTRA DEDICADA
AL CINEMA DOCUMENTAL

arrow down

24 – 30
OCTUBRE 2023

OLOT,
GIRONA

AMB DUES SECCIONS:
públic GENERAL & ESCOLES

Olot.Doc 2023 Logo
Logo Escoles

8

DOCUMENTALS

6

DIES

8

Ponències

8

DOCUMENTALS

5

DIES

7

Ponències

Programa