UNA MOSTRA DEDICADA
AL CINEMA DOCUMENTAL

arrow down

5 – 9
OCTUBRE 2021

OLOT,
GIRONA

AMB DUES SECCIONS:
públic GENERAL & ESCOLES

olot.doc logo
olot.doc escoles logo

5

DOCUMENTALS

5

DIES

5

Ponències

5

DOCUMENTALS

5

DIES

5

Ponències

Programa